Thực trạng “giấy phép con” sau ngày 01/7/2016

ĐỐI THOẠI

Thực trạng “giấy phép con” sau ngày 01/7/2016

Phát sóng 19:45 ngày 17/07/2016

Nguồn: http://vitv.vn/tin-video/17-07-2016/thuc-trang-giay-phep-con-sau-ngay-01-7-2016/42153

Tags:

Comments Are Closed

TOP ↑