Thực trạng “giấy phép con” sau ngày 01/7/2016

ĐỐI THOẠI Thực trạng “giấy phép con” sau ngày 01/7/2016 Phát sóng 19:45 ngày 17/07/2016 Nguồn: http://vitv.vn/tin-video/17-07-2016/thuc-trang-giay-phep-con-sau-ngay-01-7-2016/42153