[Infographic] Chân dung nhà lý luận phê bình nhiếp ảnh Vũ Huyến

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu trực tuyến về chủ đề “Ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật dưới góc nhìn của nhà phê bình lý luận nhiếp ảnh Vũ Huyến” dưới đây là những khái quát sơ lược về chân dung nhân vật.

Nguồn: http://www.songtre.tv/news/giao-luu-truc-tuyen/infographic-chan-dung-nha-ly-luan-phe-binh-nhiep-anh-vu-huyen-61-10140.html

Comments Are Closed

TOP ↑