Ảnh Đẹp Phố Ảnh – Tác Giả: Hoàng Thạch Vân – Quê Hương Việt Nam

  • Vị trí: Moderator Diễn Đàn Phố Ảnh.
  • Tài Khoản: Hoàng Thạch Vân (Tk Facebook)
  • Sinh sống và làm việc tại: Sài Gòn

Chụp ảnh với Hoàng Thạch Vân không chỉ là đam mê, nó hình như là sức mạnh để anh sống. Đi chụp ảnh với anh, thấy nơi anh là cả một khối lửa hăng say với chụp ảnh. Nơi một con người ngoài ngũ thập, anh đi và chụp không ngưng nghỉ. Nơi anh có cái gì đó mãnh liệt, có sức tác động và nó thể hiện ngay trong ảnh của anh. Bên trong khối lửa mãnh liệt đam mê đó, lại là một tâm hồn khiêm tốn bình dị, đơn thành, chân thật với anh em, mọi người.
Hoàng Thạch Vân sống ở Sài Gòn, tham gia nhiếp ảnh bắt đầu từ CLB Nhiếp ảnh Gia Định và từ đó anh có hướng đi và khẳng định nghiệp nhiếp ảnh của bản thân. Bộ ảnh của anh được chụp ở nhiều vùng miền khác nhau.

3338883_HTV-Bongchieu_17

[ Phố Ảnh – Lựa Chọn ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338884_HTV-Buctranhque14[ Phố Ảnh – Bức Tranh Quê ]
Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)3338885_HTV-catvo_19[ Phố Ảnh – Cất Vó ]Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338886_HTV-Chanvit[ Phố Ảnh – Chăn Vịt ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338887_HTV-Chieuve_29[ Phố Ảnh – Chiều Về ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338888_HTV-ChonoiPhongDien_16[ Phố Ảnh – Chợ Nổi Phong Điền ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338889_HTV-Chosom[ Phố Ảnh – Chợ Sớm ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338890_HTV-ChuaXiemCang_24[ Phố Ảnh – Chùa Xiêm Cang ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338891_HTV-Cuoithu_22[ Phố Ảnh – Cuối Thu ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338893_HTV-Dangque_01[ Phố Ảnh – Dáng Quê ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

IslBG

[ Phố Ảnh – Đối Mặt ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338895_HTV-Dongdieu_06[ Phố Ảnh – Đồng Điệu ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338896_HTV-Dongmuoi_04[ Phố Ảnh – Đồng Muối ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338897_HTV-Duocmua_03[ Phố Ảnh – Được Mùa ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338898_HTV-Duongtuhoc_08[ Phố Ảnh – Đường Tự ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338899_HTV-Gocpho_33[ Phố Ảnh – Góc Phố ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338901_HTV-Huongdong[ Phố Ảnh – Hương Đồng ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338902_HTV-Khoilamchieu_20[ Phố Ảnh – Khói Lam Chiều ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338903_HTV-LophocCham_35[ Phố Ảnh – Lớp Học Chăm ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338904_HTV-Luoi_10[ Phố Ảnh – Lưới ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338905_HTV-Muadongbang_25[ Phố Ảnh – Mưa Đồng Bằng ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338906_HTV-Mualu_34[ Phố Ảnh – Mùa Lũ ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338907_HTV-Muavang_11[ Phố Ảnh – Mùa Vàng ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338908_HTV-Mucdong_21[ Phố Ảnh – Mục Đồng ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338909_HTV-NangsomHoLak_05.jpga[ Phố Ảnh – Nắng Sớm Hồ Lak ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338910_HTV-Ngayhe_37[ Phố Ảnh – Ngày Hè ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338911_HTV-Ngaymoi[ Phố Ảnh – Ngày Mới ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338912_HTV-Ngaymua_07[ Phố Ảnh – Ngày Mùa ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338913_HTV-Ngoaitoi_38[ Phố Ảnh – Ngoại Tôi ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338914_HTV-Nhonnhipchonoi[ Phố Ảnh – Nhộn Nhịp Chợ Nổi ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338915_HTV-Phoilua[ Phố Ảnh – Phơi Lúa ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338916_HTV-Phutquyetliet_44[ Phố Ảnh – Phút Quyết Liệt ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338917_HTV-Rungthayla_39[ Phố Ảnh – Rừng Thay Lá ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

Thach Van 2

[ Phố Ảnh – Sức Sống ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338919_HTV-ThacBanDoc_26[ Phố Ảnh – Thác Bản Giốc ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338920_HTV-Thanhbing_27[ Phố Ảnh – Thanh Bình ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338921_HTV-Thichthu_40[ Phố Ảnh – Thích Thú ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338922_HTV-ThieunuChampa_15[ Phố Ảnh – Thiếu Nữ Chăm ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338923_HTV-Thuhoach_23[ Phố Ảnh – Thu Hoạch ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338924_HTV-Thuhoach[ Phố Ảnh – Thu Hoạch ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338925_HTV-Trongnangmai_41[ Phố Ảnh – Trong Nắng Mai ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338926_HTV-Tuongphan_43[ Phố Ảnh – Tương Phản ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338927_HTV-Vedich_12[ Phố Ảnh – Về Đích ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

3338929_HTV-vudieutrensong[ Phố Ảnh – Vũ Điệu Trên Sông ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

HTV-Bangdong

[ Phố Ảnh – Băng Đồng ]

Tác giả Ảnh: NAG – Moderator Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

Nguồn: Hoàng Thạch Vân (Tài khoản Facebook)

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/phoanh/
Fanpage: https://www.facebook.com/phoanh.vn
[ DIỄN ĐÀN PHỐ ẢNH ] ‪#‎PHỐ‬ ‪#‎ẢNH‬

Comments Are Closed

TOP ↑